[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
แผนกวิชา
ผลงานวิชาการ
อศจ. แม่ฮ่องสอน
แผนการเรียนการสอน
สถิติผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 6/ก.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้�6 IP
ขณะนี้
6 คน
สถิติวันนี้
364 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
464 คน
สถิติเดือนนี้
12666 คน
สถิติปีนี้
118931 คน
สถิติทั้งหมด
598885 คน
IP ของท่านคือ 44.210.83.132
(Show/hide IP)

  
ปรัชญา/พันธกิจ/วิสัยทัศน์  
 

ปรัชญา

ถือคุณธรรม สัมพันธ์มวลชน คิดค้นเทคโนโลยี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาฝีมือ

เอกลักษณ์

วิถีชนเผ่า รู้ทันเทคโนโลยี อยู่อย่างพอเพียง


อัตลักษณ์

สร้างคน สร้างงาน บริการชุมชนวิสัยทัศน์

ผู้เรียนได้เรียนและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา


พันธกิจ

1. บริหารเชิงรุกตามยุทธศาสตร์และนโยบาย
2. ให้บริการสังคมด้านอาชีพอย่างมีคุณภาพ
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี
4. ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
7. ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์


ค่านิยม

Teamwork


เป้าประสงค์

1. ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
2. ด้านบริหาร การจัดการและพัฒนาบุคลากร
3. ด้านความสัมพันธ์กับสถานประกอบการและชุมชน
4. ด้านวิจัยและพัฒนา
5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร
6. ด้านการกำกับตรวจสอบและรายงาน
7. ด้านมาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพ