หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
โดย : admin
อ่าน : 1818
ศุกร์์ ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 


แผนกวิชาช่างยนต์   
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรกนิกส์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ