หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ประชุมออนไลน์
โดย : admin
อ่าน : 1364
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

นายทวีผล แปงณีวงค์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
คณะผู้บริหาร ร่วมประชุมออนไลน์ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทุกแห่งทั่วประเทศผ่านทางวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์