หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ร่วมแสดงความยินดี นายวีระชาติ กุลสิทธิ์
โดย : admin
อ่าน : 4717
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

นายศรียนต์ สาริกานนท์  ประธานอาชีวศึกษาแม่ฮ่องสอน
นายทวีผล แปงณีวงค์ ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา 
ร่วมแสดงความยินดี  นายวีระชาติ กุลสิทธิ์  
ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน