หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
โดย : admin
อ่าน : 861
จันทร์ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์ 

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาพร้อมประชุมผู้บริหาร
อศจ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายทวีผล  แปงณีวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับคณะ
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563