ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนภัชชยา อุดมทวีโชติ
ตำแหน่ง :จนท.งานกิจกรรม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :