ชื่อ - นามสกุล :นายนิวัฒน์ สงวนบุญ
ตำแหน่ง :จนท.งานศูนย์ข้อมูลฯ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : จนท.งานศูนย์ข้อมูลฯ