ชื่อ - นามสกุล :นายวิเชียร เอกพันธ์
ตำแหน่ง :จนท.งานอาคารสถานที่
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : จนท.งานอาคารสถานที่