ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอลิศษา ครองไชย
ตำแหน่ง :จนท.งานทะเบียน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : จนท.งานทะเบียน